card

Бассейн, жакузины гүйцэтгэл

 

ПроМинентийн төрөл бүрийн химийн шингэн бодис дозлох системүүд, уг системийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох дозлогч насос, контроллер болон сенсоруудыг бид Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд түргэн шуурхай нийлүүлж мөн суурилуулалт, засвар үйлчилгээний ажлыг хариуцан ажиллаж байна.

Мөн бассейн жакузины усыг эргэлтэнд оруулан цэвэршүүлэх цогц систем суурилуулах, бассейны сангийн доторлогоо хийх чиглэлд идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЖИ ЭФ АЙ ХХК нь цаашдын засвар үйлчилгээ, сэлбэг эд анги, химийн бодисын түргэн шуурхай ханган нийлүүлэлтийг хариуцан Захиалагчидтайгаа байнгын холбоотой ажилладаг.

ProMinent дозлогч тоног төхөөрөмжүүд:

  • Цахилгаан соронзон дозлогч насос
  • Моторон дозлогч насос
  • Хүнд үйлдвэрийн дозлогч насос
  • Дозлогч систем
  • Полимерийн дозлогч систем
  • Хуурай бодисын дозлогч систем
  • Контроллер, сенсор
  • Химийн бодис шахах насос

 

Хэрэгжүүлсэн төсөл

Хүсэлт илгээх