card
ЖИ ЭФ АЙ ХХК-ийн тухай

ЖИ ЭФ АЙ ХХК нь ХБНГУ-ын ProMinent Группын Монгол Улс дахь албан ёсны төлөөлөгчөөр 2009 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 

Манай компанийн үйл ажиллагааны цар хүрээ тэлсээр өнөөдрийн байдлаар ХБНГУ-ын KRONES  AG, KIC KRONES, Испанийн FLUIDRA Групп, Италийн MyrthaPools болон Нидерландын NIJHUIS компаниудын Монгол Улс дахь албан ёсны төлөөлөгчөөр ажиллаж байна. 

 

Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүд