Хэсэгчилсэн болон бүрэн нийлэг цавуу

Бүх нөхцөлд хамгийн тохиромжтой цавуу нь хүйтэн цавуу юм

KIC KRONES-ийн санал болгож буй хэсэгчилсэн болон бүрэн нийлэг цавуу нь хуурай, чийглэг, нойтон зэрэг бүхий л нөхцөлд буй шилэн лонхонд хаяг шошгыг найдвартай сайн наалдуулна. Эдгээр цавууны үндсэн зориулалт нь хүйтэн цавуугаар наадаг салдаг, салдаггүй 2 төрлийн хаяг, шошгыг наах юм. Хэсэгчилсэн болон бүрэн нийлэг цавуу нь тоног төхөөрөмжийн хурд, мөстөй ус болон конденсацийн нөхцөлд сайтар нийцэж ажиллана. Уг бүтээгдэхүүн нь усанд суурилсан химийн найрлагатай тул тоног төхөөрөмжнөөс цавууны үлдэгдлийг салгахдаа бүлээн ус ашиглахад л хангалттай