Конвейрын тосолгоо

Тосолгоо болон ариутгалыг нэг дор 

Та өөрийн бүтээгдэхүүний PET савыг тээвэрлэлтийн явцад ямар ч сааталгүй тээвэрлэхийг хүсэж байна уу? Тэгвэл энэ асуудлыг KIC KRONES шийдэж өгч чадна. Үйлдвэрлэлийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд манай бүтээгдэхүүнүүд эдийн засгийн хувьд хамгийн ашигтай бүтээгдэхүүн байж чаддаг. Учир нь гэвэл манай бүтээгдэхүүнүүдийг усаар шингэлэн хэрэглэх боломжтой бөгөөд ердөө л 0.1% концентрацитай байхад л бүрэн идэвхитэй байж чаддаг юм. Энэхүү ариутгал/тосолгооны материал нь танд өөрийн үйлдвэрлэлийн дамжлаг дээр цэвэрлэгээ болон тосолгоог нэгэн зэрэг зөвхөн ганц бодисоор хийх маш том давуу талыг олгож байна. Үүнээс гадна энэхүү дамжлагын тосолгооны материал нь хлорын давхар исэлтэй таарамж сайтай байдаг.