Бүтээгдэхүүн

DULCOTEST® ORP Сенсорууд

Хүчин чадал -1,500 … +1,500 мВ ORP буюу химийн исэлдэн ангижрах урвалын потенциалыг хэмжигч DULCOTEST®: Өндөр нарийвчлалтай, найдвартай бөгөөд үйл ажиллагаа бүрт уялдан тохирсон байдлаар хэмжилтийг явуулна. Усны боловсруулалт болон хэрэглээний усны өндөр шаардлага бүхий үйлдвэрүүдэд илүү тохиромжтой....