Ривер Клаб – Олон нийтийн, хүүхдийн бассейн болон жакузины гүйцэтгэл
Төслийн тайлбар
Төслийн тухай