Файл татах

Бүгд
Kic Krones
ProMinent

ПроМинент тоног төхөөрөмжийн каталог 2016: 3-р хэсэг – Моторт дозлогч насоснууд болон процесс дозлогч насоснууд (Англи хэл дээр)

ПроМинент тоног төхөөрөмжийн каталог 2016: 2-р хэсэг – Хэмжилт, хяналт болон сенсорын технологи (Англи хэл дээр)

ПроМинент тоног төхөөрөмжийн каталог2016: 1-р хэсэг – Дозлогч насоснууд, системүүд тэдгээрийн эд ангиуд (Англи хэл дээр)

ХБНГУ-ын ПроМинент группын танилцуулга

Флуид Контролс ХХК – Европ чанарын бэлэн жакузи

Krones Colclean – Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодисууд

Krones Celerol – Өндөр технологийн тос, тосолгооны материалууд

Krones Colfix – Хаяг, шошго наах зориулалттай цавуунууд

Флуид Контролс ХХК – Унд ахуйн усны боловсруулалт, бассейны гүйцэтгэл