Бүтээгдэхүүн

Зөөврийн хэмжигч Portamess® – Цахилгаан дамжуулалт

Хэмжилтийн хязгаар 0,01мкс/см – 1000 мс/см

ПроМинентийн цахилгаан дамжуулалтын хэмжих төхөөрөмж Portamess® нь бат бөх, ус алдалтгүй, батарейгээр ажилладаг ба хэмжилт хийж буй хүн гартаа барин хийхэд тохиромжтой загвартай зэргээр онцлог юм. Хэмжилтийн хязгаар буюу хэмжилт хийх цар хүрээ маш өргөн бөгөөд автомат температурын компенсацийн тохиргоо нь үйлдвэрлэл, орчны шинжилгээ, хоол хүнсний болон бохир усны боловсруулалтын салбаруудад хэрэглэхэд нэн тохиромжтой юм.

 

Хамгийн хүнд нөхцөлд ч хэмжилт хийх боломжтой бат бөх хэмжигч

Portamess® зөөврийн цахилгаан дамжуулалт хэмжигч нь үйлдвэрлэл, орчны шинжилгээ, хоол хүнсний үйлдвэрлэл болон бохир усны боловсруулалтын салбаруудын ашиглаж буй усанд цахилгаан дамжуулах чанар болон температур зэргийг өндөр нарийвчлалтай хэмжинэ. Түүнчлэн энэхүү бүтээгдэхүүн нь EMC-ийн баримт бичиг болон NAMUR NE 21-ийн зөвлөмж зэрэг олон улсын шаардлагыг хангасан учир хэрэглэгч та бүтээгдэхүүний чанарт эргэлзэх шаардлагагүй. Хэмжилтийн тооцоололуудыг олон төрлийн буфферийн уусмалуудаар тохируулах боломжтой.

Таны хүртэх давуут талууд

  • Бат бөх, нэвчилтээс хамгаалсан
  • Ашиглалтын хугацаа урт: Ердөө 3 ширхэг АА батарейн тусламжтай 1000 цаг тасралтгүй ажиллуулах боломжтой
  • Өргөн шингэн кристал дэлгэцтэй

 

Ашиглагдах салбарууд болон үйл ажиллагааны чиглэл

  • Үйлдвэр
  • Орчны хамгаалал, аюулгүй байдал
  • Хоол хүнсний үйлдвэрлэл
  • Цэвэр болон бохир усны хяналт

Техникийн мэдээлэл

Portable Meter Portamess® – Measured Variable Conductivity