Бүтээгдэхүүн

Хадгалалтын бакууд

Багтаамж 500 - 50000 литр, гадна болон дотор суурилуулах боломжтой ПроМинентийн хуванцар хадгалалтын бакнуудыг хүрээлэн буй орчинд аюултай төрөл бүрийн химийн бодисуудыг дозлох, хадгалах зэрэг үйл ажиллагаанд ашиглана....

Дозлогч бакууд

Багтаамж 35 - 1000 литр PE(Полиэтилен) материал бүхий химийн бүх төрлийн шингэн бодис хадгалах, дозлогч насосны сорох хоолойны оролт болон холигч хошуу орох оролтуудтай бак....