Бүтээгдэхүүн

Дозлогч систем DULCODOS® eco

Химийн шингэн бодисыг хадгалах болон дозлох процесст ашиглахад зориулсан тун энгийн шийдэл бүхий дозлогч систем....

Дозлогч систем DULCODOS® модуляр

Бүтээмж: 40-1000л/цаг, хэрэглэгчдийн хүсэлтээр бүтээмжийг өөрчлөн нийлүүлэх боломжтой Шууд хэрэглэж эхлэх боломжой химийн шингэн бодис дозлогч систем DULCODOS® нь бодисыг асар өндөр нарийвчлалтай дозлоно. Модуляр загвартай тул хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулан чөлөөтөй өөрчлөх боломжтой юм....