Бүтээгдэхүүн

Зөөврийн хэмжигч Portamess® – Хэмжих утга pH/ИАП

Хэмжилтийн хязгаар: pH -2 - +16, ИАП -1300 - +1300 мВ ПроМинентийн зөөврийн pH/ИАП(Исэлдэн Ангижрах Процесс) хэмжигч нь батарейгаар ажилладаг, гартаа барин хэмжилт хийх барин хэмжилт хийхэд тохиромжтой бөгөөд автомат болон гар аргаар температурын компенсацийг тохируулах боломжтой зэрэг онцлогтой юм....

Зөөврийн хэмжигч Portamess® – Цахилгаан дамжуулалт

Хэмжилтийн хязгаар 0,01мкс/см - 1000 мс/см ПроМинентийн цахилгаан дамжуулалтын хэмжих төхөөрөмж Portamess® нь бат бөх, ус алдалтгүй, батарейгээр ажилладаг ба хэмжилт хийж буй хүн гартаа барин хийхэд тохиромжтой загвартай зэргээр онцлог юм. Хэмжилтийн хязгаар буюу хэмжилт хийх цар хүрээ маш өргөн бөгөөд автомат температурын компенсацийн тохиргоо нь үйлдвэрлэл, орчны шинжилгээ, хоол хүнсний болон бохир усны боловсруулалтын салбаруудад хэрэглэхэд...

Фотометр

Фотометрүүд нь боломжит бүхий л халдваргүйжүүлэлтийн бодис болон pH утгыг фотометрийн зарчимд үндэсэлэн хэмждэг. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь овор хэмжээ багатай, авч явахад болон хэрэглэхэд хялбар зэрэг давуу талуудтай юм.  ...

Урсгал хэмжигч DulcoFlow®

0,03 мл/шахалт - 10мл/шахалт хүртэлх хэмжээний шахалтыг хэмжинэ Проминентийн хэмжилтийн болон тестийн систем болох урсгал хэмжигч DulcoFlow® нь 0,03 - 10мл хүртэлх шахалтыг хэт ягаан туяаны аргаар хэмжинэ. Урсгал хэмжигч нь PVDF болон PTFE материалуудаар хийгдсэн байдаг тул химийн бодисноос сайтар хамгаалагдсан давуу талтай юм....