Бүтээгдэхүүн

Хлорын диоксидын систем Bello Zon® CDVc

1 – 2000 г/цаг хлорын давхар исэл(диоксид) гаргах хүчин чадалтай. Макс.шахалтын 0.2мг/литр ClO2, дозлолт 10,000 м3/цаг Шингэрүүлсэн химийн бодисууд болон хлорын давхар исэлийг дозлох, хянах зориулалт бүхий систем. Тусгайвчлан бүтээсэн реактор нь үйл ажиллагааны дээд зэргийн аюулгүй найдвартай байдлыг бий болгодог.  Хлорын диоксидын систем Bello Zon® CDVc-ийг бүх төрлийн усны боловсруулалтын процесст ашиглах боломжтой....

Хлорын диоксидын систем Bello Zon® CDLb – Олон системд холбогдох боломжтой

0 – 120 г/цаг хлорын давхар исэл(диоксид) гаргах хүчин чадалтай дээд ачаалалтай үед 60г хүртэл хлорын давхар исэл хадгалах боломжтой. Макс.шахалтын давтамж 0.2мг/литр ClO2, дозлолт 600 м3/цаг Бүх төрлийн хэрэглэгчдийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны шаардлага, сонирхолд нийцсэн хлорын давхар исэлийн систем....

Хлорын диоксидын систем Bello Zon® CDLb

0 – 120 г/цаг хлорын давхар исэл(диоксид) гаргах хүчин чадалтай. Макс.шахалтын давтамж 0.2мг/литр ClO2, дозлолт 600 м3/цаг Энэхүү хлорын давхар исэлийн төхөөрөмж нь хлорын ямар нэгэн үнэргүй хлорын давхар исэл үүсгэдэг бөгөөд олон дозлогч насостой холбож хэрэглэх боломжтой зэрэг давуу талуудтай юм. ПроМинентийн хлорын давхар исэлийн систем Bello Zon® CDLb нь шингэрүүлсэн химийн бодисуудын тусламжтай хүчил/хлоридын аргаар завсралгаатай хлорын д...

Хлорын диоксидын систем Bello Zon® CDKc

8-12000 г/цаг хлорын давхар исэл(диоксид) гаргах хүчин чадалтай. Макс.шахалтын давтамж 0.2мг/литр ClO2, дозлолт 60,000 м3/цаг Тасралтгүй үйл ажиллагаа бүхий систем Bello Zon® CDKc нь концентрацижуулсан химийн бодисуудын тусламжтай хлорын давхар исэлийн үүсгэлтийг хянаж байдаг. ПроМинентийн мэргэжилтнүүд хлорын давхар исэлийн системүүдийг үйлдвэрээс гаргахдаа бүх угсралт, шаардлагатай хяналт зэргийг хийдэг тул хэрэглэгч таны үнэт цагыг хэмнэхээ...

Хлорын диоксидын систем Bello Zon® CDEa

5-140 г/цаг хлорын давхар исэл(диоксид) гаргах хүчин чадалтай. Макс.шахалтын давтамж 0.2мг/литр ClO2, дозлолт 700 м3/цаг Шингэрүүлсэн хүчил/хлоритын аргаар тасралтгүй  CLO2 дозлох систем. Маш энгийн үйл ажиллагаа!...