Бүтээгдэхүүн

Хэмжилт, хяналтын систем DULCOTROL® Бохир ус

DULCOTROL® бохир ус - Хот суурин газрын болон үйлдвэрийн бохир усны боловсуулалтын хэмжилт, хяналтын процесст тусгайлан зориулсан иж бүрэн систем....

Хэмжилт, хяналтын систем DULCOTROL®Ундны ус/Хоол хүнс & ус,ундаа, шар айрагны салбар

Ундны ус болон хоол хүнс ба  ус, ундаа, шар айрагны салбар буюу хүнсний хэрэглээний усны боловсруулалтыг бүрэн хянахад DULCOTROL® иж бүрэн хэмжилт, хяналтын систем танд тусална....