Бүтээгдэхүүн

Озоны систем OZONFILT® Compact OMVa

Хүчин чадал 5 - 70г  озон/цагт Өндөр бүтээмж бүхий угсралт хийхгүйгээр шууд хэрэглэх боломжтой озоны систем OZONFILT®Compact OMVa-г танилцуулж байна. Системийн бүх эд ангиудын байрлал, үйл ажиллагаа зэрэг нь хоорондоо төгс зохицоно....

Озоны систем OZONFILT®OZVa

Хүчин чадал 5 - 90г озон/цаг Өндөр бүтээмж бүхий авсаархан загвартай озоны систем OZONFILT®OZVa-г хэрэглэгч танд танилцуулж байна. Компрессороор шахагдан орж ирсэн агаар эсвэл хүчилтөрөгчийн тусламжтайгаар 90г/цаг хүртэл озоныг өндөр үр дүнтэйгээр боловсруулна....

Озоны систем OZONFILT® OZMa

Хүчин чадал 70-735г озон/цагт Озоны систем OZONFILT® OZMa нь хэрэглэгч танд үйл ажиллагааны дээд зэргийн аюулгүй байдал болон бага зардлаар үйл ажиллагаагаа явуулах боломжыг олгоно. Озоны генераторд нэмэлт засвар, үйлчилгээ хийх шаардлагагүй бөгөөд шахагдсан агаар болон хүчилтөрөгчийн тусламжтайгаар цагт дээд тал нь 735 г озоныг гарган авах хүчин чадалтай...