Бүтээгдэхүүн

Нарийн бүлүүрт дозлогч насос mikro delta®

Бүтээмж: 150 – 1500 мкл/цаг, 60 – 20 бар даралт Химийн шингэн бодисыг микролитрын түвшинд тасралтгүй дозлоно. Цахилгаан соронзон ажиллагаатай дозлогч насосны хамгийн сүүлийн үеийн технологид тооцогддог. Шахалттын уртыг 2 дахин багасгаж давтамжийг төдий чинээ нэмснээрээ өмнөх загваруудаас онцлогтой....