Бүтээгдэхүүн

Моторт дозлогч насос Vario C

Бүтээмж: 8 - 76 л/цаг, 10 - 4 бар Бусад Sigma загварын насоснуудтай харьцуулахад Vario C нь энгийн дозлох процессуудыг чанарын өндөр түвшинд тасралтгүй явуулдаг гэдгээрээ онцлог юм. Тухайлбал Vario C-г химийн бодисын дозлох процесст лагжуулагч болон бусад нэмэлт бодсиын дозлолтонд ашиглах боломжтой....

Моторт дозлогчн насос Sigma/ 3 (Хяналтын загвар)

Бүтээмж: 182 - 1040 л/цаг, 12 - 4 бар Сайжруулсан 2 давхар гадаргуу бүхий мембран нь ПроМинентийн Sigma загварын насоснуудын үйл ажиллагааны аюулгүй, найдвартай байдлын зөвхөн нэгээхэн хэсэг нь юм. Процессийн нэгжүүдийг салгах боломж, дозлох хэмжээний өргөн сонголт бүхий сонголтууд мөн түүнчлэн  насоснууд нь 3 болон 1 шатлалтай AC моторууд гэх мэтчилэн цахилгаан хүчин чадлын хувьд өргөн сонголттой зэрэг нь Sigma/ 3-ын хяналтын загварын онцлог ...

Моторт дозлогч насос Sigma/ 3 (Энгийн загвар)

Бүтээмж: 146 - 1030 л/цаг, 12 - 4 бар Сайжруулсан 2 давхар гадаргуу бүхий мембран нь ПроМинентийн Sigma загварын насоснуудын үйл ажиллагааны аюулгүй, найдвартай байдлын зөвхөн нэгээхэн хэсэг нь юм. Түүнчлэн эдгээр насоснууд нь 3 болон 1 шатлалтай AC моторууд гэх мэтчилэн цахилгаан хүчин чадлын хувьд өргөн сонголттой....

Моторт дозлогч насос Sigma/ 2 (Хяналтын загвар)

Бүтээмж: 31 - 353 л/цаг, 16 - 4 бар Хүчирхэг мотортой мембрант дозлогч насос Sigma/2 загваруудын давхар хамгаалалт бүхий мембран нь таны үйлдвэрлэлийн процессын аюулгүй байдлыг найдвартай хангана.  ...

Моторт дозлогч насос Sigma/ 2 (Энгийн загвар)

Бүтээмж 50 - 420 л/цаг, 16 - 4 бар Хүчирхэг мотортой мембрант дозлогч насос Sigma/2 загваруудын давхар хамгаалалт бүхий мембран нь таны үйлдвэрлэлийн процессын аюулгүй байдлыг найдвартай хангана.      ...

Моторт дозлогч насос Sigma/ 1 (Хяналтын загвар)

Бүтээмж: 17 - 117 л/цаг, 12 - 4 бар даралт Sigma/ 1 (Хяналтын загвар) нь маш хүчирхэг мотортой мембрант дозлогч насос бөгөөд үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны олон салбарт ашиглах боломжтой гэдгээрээ онцлог юм. Sigma загварын дозлогч насоснууд бүгд олон давхаргай бүхий хамгаалалттай тул танд аюулгүй байдлын хамгийн дээд зэргийг олгож чадна....

Моторт дозлогч насос Sigma/ 1 (Энгийн загвар)

Бүтээмж: 17 - 144 л/цаг, 12 - 4 бар даралт Моторон дозлогч насос Sigma/ 1 (Энгийн загвар) нь маш хүчтэй мотортой, олон давхарга бүхий хамгаалалттай үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангаж чадахуйц бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү насос нь хүчин чадал болон загварын хувьд 3 шатлалтайгаас 1 шатлалт АС мотортой гэх мэт маш өргөн цар хүрээг хамардаг....

Моторт дозлогч насос Alpha

Бүтээмж: 1,0 – 30,6л/ц; 10-2 бар Моторт дозлогч насос alpha нь энгийн үйл ажиллагаанд ашиглахад хамгийн тохиромжтой шингэн бодис дозлогч насос юм. Энэхүү насос нь бат бөх, дуу чимээ багатай, химийн бодисын үйлчлэлд тэсвэртэй, хүчин чадал сайтайгаас гадна маш нарийн дозлолт явуулдагаараа онцлогтой юм....