Бүтээгдэхүүн

Контроллер DULCOMETER® diaLog DACa/DACb

Та усны анализын процессийг хянах маш энгийн хяналтын төхөөрөмжийг хүсэж байна уу? Бүх хэмжилтийн утгуудын хооронд чөлөөтөй шилжин удирдах боломжтой хамгийн энгийн үйл ажиллагаатай контроллер DULCOMETER® diaLog DACa/DACb-ийг Проминент танд санал болгож байна. Ethernet болон LAN зэрэгт холбогдох боломжтой бөгөөд хэрэглэгч таны үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй бусад өөр төрлийн сүлжээнд нийцнэ ажиллах боломжтой....

Контроллер DULCOMETER® D1Cb/D1Cc

DULCOMETER® D1Cb/D1Cc нь ундны усны боловсруулалт болон бохир усны боловсруулалт зэрэг олон салбарт ашиглагдах боломжтой контроллер юм. Аюулгүй, үр дүнтэй үйл ажиллагаатай бөгөөд гэрэлтүүлэгтэй өргөн график дэлгэц дээр мэдээллүүд ойлгомжтой бөгөөд pH утгын хэмжилтүүдийш заана. https://www.youtube.com/watch?v=l2qBBeWXHI4...

Котнроллер DULCOMETER® Compact

Зөвхөн 1 төрлийн удирдлагын систем шаардлагатай усны анализын үйл ажиллагаанд ПроМинентийн хамгийн тохиромжтой контроллер бол DULCOMETER® Compact юм....

Контроллер DULCOMARIN® II

Контроллер DULCOMARIN® II усны анализ хийхэд ашиглана: Цахилгаан болон химийн бодис хэмнэх орчин үеийн технологийг танд санал болгож байна. Эргэлтийн насос болон шүүлтүүрүүдийн цэвэрлэгээ зэргийг удирдах боломжтой....

Контроллер AEGIS II

ПроМинентийн хяналтын технологи AEGIS II нь системийн хоолойнууд болон дулааны солилцооны хэсгүүдийг цэвэр байлгахын тулд тасралтгүйгээр системийн цахилгаан дамжуулах чанар болон биоцидийн концентрацийг хянаж байдаг....