Бүтээгдэхүүн

Дамжуулагч DULCOMETER®DULCOPAC

ПроМинентийн дамжуулагч DULCOMETER® DULCOPAC нь усны боловсруулалтын технологийн гол хэмжилтийн параметрүүдийн цогц PID контроллер болдог бөгөөд хяналтын хайрцгын оройн төмөр хэсэгт суурилуулах боломжтой....

Дамжуулагч DULCOMETER®DMTa

ПроМинентийн дамжуулагч технологи DULCOMETER®DMTa нь сенсороос ирсэн pH, ORP(Усны цэвэр байдал болон бохирдлыг задлах чанарын үзүүлэлт), хлорын концентрацийн болон цахилгаан дамжуулах чанар зэргийн утгуудыг 4-20мА-ын аналог дохио болгон хувиргадаг. Үйл ажиллагааны уян хатан чанар сайтайн дээр хэмжигдсэн утгуудыг алдалгүй  сайн хөрвүүлэн дамжуулдаг зэргээрээ онцлог юм....