Бассейн, жакузи

Бассейны дотор талын гэрлийг LED гэрэлтүүлэгээр шийдсэнээр энгийн гэрэлтүүлгээс даруй 100 дахин илүү хугацаанд тасралтгүй гэрэлтүлэх чадалтай нь цахилгааны нэн өндөр хэмнэлттэй юм. Манай LED гэрэлтүүл...